Na úvodní stránku13/I

Miloslav Fuček

Kamarádi

Přečteno: 1444


Kapitola třináctá, I. část


Na začátku listopadu mluvila skupinová vedoucí Martina do školního rozhlasu. Řekla, že se bude zakládat nový zájmový pionýrský oddíl se zaměřením na cyklistiku. Zájemci, že mají přijít 8. listopadu ve 14 hodin do pionýrské klubovny na informační schůzku. Já a Radek jsme se rozhodli, že tam půjdeme. Já se stejně chtěl letos stát pionýrem. O cyklistiku projevili z naší třídy zájem i Míša, Radek Holub, Martin a taky Lubor s Luďkem.

8. listopadu se nás v klubovně sešlo asi sto. Proto jsme se přestěhovali do tělocvičny. Tam jsme se docela dobře vešli. Každý si ale musel přinést ze třídy židli. Martina nám představila vedoucí Vaška Kratinu a Mílu Navrátila a dva instruktory Pavla Sošku a Rudu Maříka. Slova se ujal Vašek. Řekl, že je velice potěšen naším zájmem, ale že doufá, že dost z nás sem přivedla spíše zvědavost, protože všechny vzít nemůžou. Původně počítali, že nás bude tak dvacet až třicet. Teď to vypadá, že reálně by nás mohli vzít čtyřicet a úplně nejvíc padesát. To ale prý raději ne.

Míla se zeptal, kolik nás je nepionýrů. Přihlásilo se nás asi třicet. Míla řekl, že z nás má radost, protože nerad přetahuje děti z jiných oddílů. Pak nám Vašek řekl, že náplní činnosti oddílu bude především cyklistika a tak by měli všichni mít vlastní kolo. Ale taky se budeme učit znát dopravní předpisy, první pomoc při úrazu a podobné věci. Mimo cyklistiky budeme provozovat doplňkové sporty, některé jako třeba plavání a atletiku všichni a některé individuálně po družinách. Oddíl bude mít čtyři družiny zaměřené na fotbal, stolní tenis, volejbal a házenou. Mimo sportu budeme taky plnit v oddílu podmínky Cest a Plamenů, ve kterých se dozvíme nejrůznější zajímavé věci o pionýrské organizaci, ochraně přírody, turistice a z dalších oblastí.

Nakonec rozdali Pavel s Rudou přihlášky. Měli jich jen padesát a tak těm ostatním Vašek řekl, ať si někam napíšou co na těch přihláškách je a přinesou to napsané na papíře. Přihlášky máme přinést vyplněné do pátku k Martině do kanceláře. Vašek s Mílou si z nás vyberou ty, co přijmou. Instrukce k další schůzce a seznam přijatých najdeme v pondělí na nástěnce.

Jeden osmák se zeptal, jestli ti, co nebudou přijati, budou mít možnost se odvolat. Vašek řekl, že doufá, že přihlášku neodevzdají všichni, kteří tady dnes jsou a když nás bude třeba sedmdesát, tak nás na první tři schůzky vezmou všechny a tam udělají síto, převážně podle chování a docházky.

Přihlášku jsem vyplnil hned večer. Chtěli tam celkem dost údajů jako jméno a příjmení, třídu, datum a místo narození, třídního učitele, adresu i s telefonem, jména obou rodičů a adresy jejich pracoviště, školní prospěch za loňský školní rok, zájmovou činnost, jestli jsme byli členy nějakého oddílu apod. Kolem PO SSM tu bylo několik rubrik, které se mě jako nepionýra netýkaly. Jako zájmovou činnost jsem napsal, že se učím němčinu. Máme vždycky hodinu ve čtvrtek od 12.25 hodin. To dochází na naši školu učitelka z jazykové školy. Chodí nás tam asi dvacet z různých tříd.

Potom jsem ještě vyplnil, že mám kolo a z družin že bych chtěl být ve stolním tenisu. Přihlášku jsem podepsala nechal jsem ji podepsat rodičům. Brácha se přihlašuje taky. Přihlásili se i někteří kluci z béčka a céčka, jako René, Ondra Šafránek, Bořík Beneš, Robert, Vláďa Novák, Norbert, Radek Šimek, Dan, Tomáš Slepička, Ivan Mach, Vláďa Mašek a Igor. S bráchou se pochopitelně přihlásil i Michal Gazda a ještě Luboš Šolín, Marek Polák a David Motyčka. Ze sedmáků, které znám jménem, se přihlásili Karel Houska, Michal Čapek a Milan Kracík a z osmáků Pepa Doležal, Luděk Novotný a Bohouš Houska. Byli tu ale i třeťáci Martin Klokánek a Radek Matějka a spousta čtvrťáků, kteří sem přecházeli z oddílu Semafor. Tam prý jich zůstalo z dvaceti jenom pět.

Přihlášku jsem odevzdal hned ve čtvrtek ráno, Radek a Míša taky. Radek Holub, který ji tam nesl až po vyučování, nám řekl, že už jich tam má Martina přes čtyřicet.

V pondělí jsem s napětím čekali na seznam. Ráno, když jsme šli do školy, tam ještě nebyl. Martina ho tam vyvěsila až během první hodiny. Přihlášku odevzdalo 65 dětí a tak nás přijali zatím všechny. Schůzka byla od 14 hodin na hřišti, kam jsme si měli s sebou všichni vzít kolo, tužku a papír. Čekala nás jízda zručnosti, na jejímž konci byl krátký test z dopravních předpisů. Nejdříve startovali ti nejmladší a pak starší a starší. Kdo měl odjeto, mohl jít domů, protože výsledky se stejně dozvíme až příště. Já s klukama jsme ale zůstali až do konce. Poslední odejel chvíli před půl šestou. Jízda obsahovala slalom, koridor, jízdu přes houpačku, jízdu pomalosti, převážení hrníčku s vodou, zabrždění na čáře a podjíždění laťky.

Na příští schůzce jsem se dozvěděl, že díky testu z dopravních předpisů, který jsem měl suverénně nejlepší, jsem vyhrál. Míla prohlásil, že na šesťáka to je výkon. Radek byl pátý, Míša šestý, Radek Holub osmý a brácha desátý. Holky byly vyhodnocovány zvlášť. Bylo jich tu patnáct.

Po seznámení s výsledky jízdy jsme se seznamovali s konstrukcí kola. byli jsme v tělocvičně a Vašek s Rudou nám tu předvedli několik druhů kol. Dokonce je i rozebrali a zase složili.

Další schůzka se konala v klubovně a protože nás bylo hodně, tak se konala na dvě etapy. Formou her s námi Míla s Pavlem probrali některé znalosti o pionýrské organizaci. Dozvěděli jsme se její strukturu, že minimální počet členů v oddílu je dvanáct, co to je a k čemu je oddílová a skupinová rada a mnoho dalších věcí jako symboliku PO SSM, práva a povinnosti pionýrů a tresty a odměny. Na konci schůzky jsme se dozvěděli, že příště bude sběr starého papíru.

Sbíral jsem s Radkem a dohodli jsme se, že se pokusíme vyhrát. Napadlo mě, že potom sběru budou někteří už vyřazeni a tak jsme začali s Radkem sbírat už ve čtvrtek. Obešli jsme všechny lidi v okolí a před středou jsme měli nasbíráno 500 kg. Taky jsme vysbírali nejbližší okolí.

Ve středu jsme ještě nasbírali čtyřicet kilo. Každý jsme tedy odevzdali 270 kg a oba jsme společně vyhráli. Vašek s Mílou nás chválili. Někteří osmáci o nás prohlásili, že jsme blázni. My ale teď aspoň měli jasné, že nás vedoucí z oddílu nevyřadí.

Na schůzce po sběru se skutečně vyřazovalo.Vašek vyřadil Luďka, Lubora a Igora. Dal jim šanci, přestože měli trojku z chování a nemusel je vůbec přijímat. Vůbec se ale nezúčastnili sběru a nepřišli ani na schůzku v klubovně kde se povídalo o PO SSM. Navíc ještě při jízdě zručnosti a při následující schůzce v klubovně zlobili a vedoucí je museli několikrát napomínat. Pro sběr a špatnou docházku bylo vyřazeno ještě pět dalších dětí, čtyři kluci a jedna holka.

V oddílu nás zůstalo 57. byli jsme rozděleni do čtyř družin. Vašek s Mílou museli provést některé korekce, aby byl ve všech družinách přibližně stejný počet členů. Někteří dobrovolně přešli do jiné družiny a když ne, tak museli ustoupit ti míň aktivní. V oddílovém bodování jsem vedl já, měl jsem prvenství v jízdě zručnosti i sběru a to byly dvě hlavní bodované akce. Navíc mě nemuseli vedoucí zatím ani jednou napomínat.

Největší zájem byl o fotbal. To byla čistě klučičí družina, ve které bylo 16 kluků. Druhý nejžádanější byl stolní tenis. Nás tady bylo 14, z toho deset kluků a čtyři holky. Jsem tady já, Radek, který trochu váhal mezi stolním tenisem a fotbalem, ale nechal se mnou ovlivnit a dále Míša, Radek Holub, Radek Matějka, Martin Klokánek, Radek Šimek, Ivan Macek, Tomáš Slepička a Milan Kracík. Z holek tu jsou dvě sedmačky, jedna páťačka a jedna osmačka. Naši družinu vede Míla, fotbal vede Vašek.

Družinu volejbalu převážně opanovaly holky. Je jich tu deset a čtyři kluci z osmičky. Jejich družinu vede Ruda. Zbylou družinu zaměřenou na házenou vede Pavel. Má v ní třináct kluků.

Po rozdělení do družin jsme vymýšleli název oddílu. Padlo několik návrhů, jako třeba Cyklisté, Cyklističtí borci, Kolaři, Sprinteři, Piráti silnic a můj návrh Rychlá kola. Ten byl taky jednoznačně přijat. Radek prohlásil, že je to dobrý název, protože je to podobné jako Rychlé šípy. Můj návrh se líbil i vedoucím. Byl přijak a vymýšleli jsme názvy družin. Zase padaly různé názvy, jako třeba Šurbekovci, Synové Milana Orlowského, Celuloidoví banditi. Já navrhl Bílý míček a můj návrh zase vyhrál.

Fotbalisti se pojmenovali Černá perla, volejbalisté Síťovci a házenkáři Rytíři. Přistoupilo se k dalšímu bodu a to návrhu oddílové rady. Ta má být sedmičlenná a z každé družiny zastoupená nejméně jedním členem. Každý napsal na lísteček sedm jmen. Pavel s Rudou potom spočítali hlasy a určili sedm nejpopulárnějších. Byl jsme mezi nima já, Míša, Milan Kracík, Radek Matějka, Michal Šimek, Pavla Salátková z 8.A a Jana Šoupalová z 7.B. Rozdělili jsme si jednotlivé funkce. Trochu nám museli pomoct vedoucí. Mě navrhl Vašek na předsedu. Souhlasil jsem a ostatní byli pro.

Míla řekl, že místopředsedkyní by měla být holka, když předsedou je kluk. S tím jsme všichni souhlasili a tak to bylo mezi Pavlou a Janou. Nakonec to vzala Pavla. Jana se stala sběrovou referentkou. Funkci kronikáře si vzal Míša, protože ho baví kreslit. Pokladníkem se stal Michal Šimek, protože je z oddílové rady nejstarší a bude mít potřebnou autoritu při vybírání peněz. Radek Matějka se stal nástěnkářem. Milan Kracík se stal dopisovatelem. Bude dopisovat do časopisu Obzor, který vychází na naší pionýrské skupině.

Já se stal také vedoucím naší družiny. Mým zástupcem je Míša. Vedoucím Černé perly se stal Michal Šimek a jeho zástupcem Dan Urbánek. Vedoucí Síťovců je Jana Šoupalová a jejím zástupcem Čenda z 8.C. Vedoucím Rytířů se stal Bohouš Houska a jeho zástupcem Pepa Doležal.

My co jsme funkcionáři už máme skoro jasné, že v oddílu zůstaneme. Ještě se nás Míla zeptal, kdo by měl zájem pracovat ve skupinové radě. Já a Míša jsem se přihlásili. Tak nás tam Vašek s Mílou doporučili. Já se tam dostal hned, protože se tam uvolnilo místo místopředsesdy a já ho hned dostal. Martina totiž dbala na to, aby měl pokud možno každý oddíl ve skupinové radě zástupce. S některýma ale nebyla spokojena a tak je odvolala z funkce. Skupinová rada má jedenáct členů. Předsedkyní tam je Katka Benešová. Je to sestra naší spolužačky Ireny Benešové. Katka chodí do 8.A. Další funkcí je místopředseda a praporečník, dvě nástěnkářky, pokladník, dvě kronikářky, dopisovatelka a tři členové. Z nich měl jeden na starosti sportovní akce, další měla na starosti kulturní akce a třetí prospěšnou činnost, jako je sběr starého papíru, úklid okolí a různé brigády. Asi po měsíci se dopisovatelka odstěhovala a tak byl do skupinové rady povolán Míša. Ten se dohodl s jednou kronikářkou, že ona si vezme funkci dopisovatelky a on bude kronikářem. Před tím totiž byla soutěž kronik všech oddílů a naše kronika vyhrála spolu s kronikou Plíživců. Martina řekla, že naše kronika je podle ní hezčí, ale protože tam je teprve šest zápisů, tak se z toho nedá zase tam moc usuzovat. A Plíživci měli skutečně pěknou kroniku.


Sdílet na Facebooku

Zpět


Provozuje a vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2002-15
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.

Dnes je úterý
28.05.2024