Na úvodní stránkuIX. - Tajný výlet

Miloslav Fuček

Tuláci

Přečteno: 1861


V sobotu se sešli na výletě v plném počtu. Všichni si vzali k srdci Vaškův dovětek a byli tu raději o půl hodiny dřív. Vašek jim řekl, aby si koupili lístky do Loukovic. Pavel, Míša a Zdeněk těď věděli, oč jde.


V sobotu se sešli na výletě v plném počtu. Všichni si vzali k srdci Vaškův dovětek a byli tu raději o půl hodiny dřív. Vašek jim řekl, aby si koupili lístky do Loukovic. Pavel, Míša a Zdeněk těď věděli, oč jde.

Nasedli do vlaku a jeli něco přes hodinu. Vystoupili v Loukovicích a šli kus za vesnici. V čele šli Zdeněk, Pavel a Míša, kteří to tu znají. Došli k chatě Karásků a viděli před sebou ostrov. Kluci vytáhli schovanou lodičku a postupně se všichni převezli na ostrov. Na Vaškův pokyn se všichni vydali na dříví. Vašek vytáhl z baťohu kotlík a uvařil čaj. Každý se najedl a napil. Potom se všichni podepsali na papír na němž bylo nadepsáno ozdobným písmem Tuláci a dnešní datum. Vašek pak konce papíru opálil, papír sroloval a schoval do láhve. Vytáhl polní lopatku a šli do jeskyně, kde láhev zakopali.

"K dnešnímu dni je tedy oddíl založen. Teď mu budeme všichni přísahat věrnost." Vašek dovalil nad místo, kde byla láhev zakopána, kámen, na který všichni přísahali. Po této slavnostní přísaze se přistoupilo k volbě oddílové rady. Vašek přečetl osm kandidátů, kteří byli navrženi z družin.

"Z těchto jmen každý vybere sedm a napíše je na papírek."

Složené papírky všichni odevzdali Vaškovi. Vašek volbu vyhodnotil. Pořadí kandidátů bylo toto:

1. Pavel Novák

2. Míša Jeřábek

3. Robert Vrzal

4. Mirek Máša

5. Martin Brabec

6. Ondra Máša

7. Igor Fialka

8. Míla Kovařík

Do oddílové rady se teda nedostal Míla Kovařík. Bylo na něm vidět, že ho to mrzí, ale nic neříkal. Věděl, že si za to může sám, jak se dřív frajeřil. Ostatně aspoň je vedoucím družiny.

Nyní tedy členové nově zvolené oddílové rady slíbili oddílu, že budou dobře plnit své povinnosti a nebudou zneužívat svého postavení. Na závěr tohoto slavnostního shromáždění vyhlásil Vašek oddílovou hru, o které nechal hlasovat a kterou oddíl schválil. Budou si hrát na domorodý kmen a získávat různé funkce.

Oddílová hra má několik stupňů. Nyní je každý držitelem nultého stupně, což je Zelenáč. Prvním stupněm je Ochránce přírody, druhým Rodový člen, třetím Stopař, čtvrtým Mistr stopař, pátým Zálesák, šestým Mistr zálesák, sedmým Oblastní náčelník, osmým Rodový náčelník a devátým Kmenový náčelník. Tím je vedoucí oddílu Vašek, kterého si sami zvolili.

Vašek měl namnoženy pro všechny kluky oddílové průkazy, kde mají rozepsány všechny podmínky. Průkazy jim nyní rozdal a ještě jim dal namnožené zápisníky zájmového odznaku Mladý turista a odznaku odbornosti Pěší turista. Zároveň se dohodli, že oddílové schůzky budou každou středu od čtyř hodin. Nejméně jednou za čtrnáct dní by měly mít družiny svoje družinové schůzky. Poutníci si hned zamluvili pondělí od půl čtvrté a to každý týden.

Robinsoni si vybrali úterý od čtyř hodin. Lvíčata se rozhodly pro středu před oddílovou schůzkou, tedy od dvou hodin. Na Kočovníky tedy zbyl čtvrtek. Všechny družiny se rozhodly, že se budou scházet každý týden.

Následovalo několik her a zpáteční cesta. Ve vlaku se členové oddílové rady dohadovali, jak si rozdělí funkce. Nakonec to dopadlo s Vaškovou pomocí takhle: předseda Robert Vrzal, místopředseda Pavel Novák, kronikář Míša Jeřábek, nástěnkář Ondra Máša, hospodář Igor Fialka, zdravotník Mirek Máša a sportovní a kulturní referent Martin Brabec. Pavel s Míšou se dohodli, že budou spolu vzájemně spolupracovat. Stejný nápad měli i Mirek s Ondrou.


Sdílet na Facebooku

Zpět


Provozuje a vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2002-15
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.

Dnes je úterý
16.04.2024