Na úvodní stránkuX. Honba za stupni

Miloslav Fuček

Tuláci

Přečteno: 1860


V oddílu Tuláci začala honba za stupni. Pavel začal hned odpoledne hledat všechny lístečky za sběr. Měl jich doma požehnaně, vždyť si nedávno s klukama vydělali sběrem na pingpongový stůl. Pavel na něj našetřil asi sto sedmdesát korun. Lístečky naštěstí nevyhodil a teď je našel. Přidal k nim ještě lístečky za nový sběr a vydělané peníze, které budou sloužit na vybavení klubovny. Na to už stačil nasbírat sběr za osmdesát korun.


V oddílu Tuláci začala honba za stupni. Pavel začal hned odpoledne hledat všechny lístečky za sběr. Měl jich doma požehnaně, vždyť si nedávno s klukama vydělali sběrem na pingpongový stůl. Pavel na něj našetřil asi sto sedmdesát korun. Lístečky naštěstí nevyhodil a teď je našel. Přidal k nim ještě lístečky za nový sběr a vydělané peníze, které budou sloužit na vybavení klubovny. Na to už stačil nasbírat sběr za osmdesát korun.

Pavel měl lístečky přesně na 200 kg papíru. Podle podmínek v oddílovém průkazu věděl, že mu to bohatě stačí na sběr až k nejvyššímu stupni. Ani by tolik nepotřeboval, ale to nevadí. Mimo to se sběr započítává ještě do oddílového bodování. Za kilogram papíru jsou dva body, takže Pavel má za sběr čtyři sta bodů.

V oddílu jsou bodováni jednotlivci, ale současně jsou vyhodnocovány i družiny. Některé body získává družina a ty pak vedoucí družiny rozdělí mezi členy družiny. Ti mu to pochopitelně musí odsouhlasit.

Míša začal taky hledat lístečky. I on našel lístečky na přibližně 200 kg a i on měl už nový sběr na vybavení klubovny. Sběrem vydělal jen o korunu méně něž Pavel. Ostatně většinou sbírali spolu.

Po večeři se Pavel s Míšou sešli u Pavla v pokoji a studovali v oddílových průkazech podmínky jednotlivých stupňů. Na první stupeň se musí umět pracovat s mapou a buzolou. To Pavel umí, naučil ho to děda. Pavel to hned naučil Míšu, který to neznal. Ukázal mu, jak se zorientuje mapa a jak se určuje azimut. Mapové značky Pavel zná trochu, ty nejběžnější. Pochodové značky zná taky, ty zná i Míša. Stejně dobře zná Pavel i turistické značky. Moc jich není a tak je hned naučil i Míšu. Dalším bodem je orientace v přírodě. Pavel umí určit sever podle hodinek a Slunce, mraveniště, pařezu, lišejníků, slunečnice, hvězd, včelínů a ptačích budek. Tedy osm způsobů, to by snad mohlo stačit.

Další podmínkou je docházka na schůzky alespoň 75%. To bude mít Pavel určitě. Účast na třech celodenních výletech. Jestli se bude počítat už i Karlštejn, pak by už měli Pavel s Míšou dva. Takže jim chybí už jen jeden výlet.

Včasné plnění všech povinností. To bude také dobré. Pavel má už vyplněnou přihlášku do ČSTV, podepsanou od rodičů a má už nachystáno 44,-- Kčs a dvě fotografie. Hned zítra to předá Igorovi, který to vybírá i s lístečky a penězi za sběr. Veřejně prospěšná práce je jasná. Založení putovního deníku a pracovního zápisníku. Pavel s Míšou si nedávno koupili takový šikovný bloček s propisovačkou. Ten k tomuhle účelu poslouží zcela dobře. Navíc se jim hravě vejde do kapsy.

Další podmínkou je splnění tří bobříků. Bobříci jsou uvedeni vzadu a jsou trochu upraveni oproti Foglarovým. Bobřík mrštnosti požaduje splnit základní limity odznaku zdatnosti. To by neměl být pro Pavla ani Míšu problém, protože oba mají z tělocviku jedničku. Bobřík míření je skoro stejný, jako Foglarův. Hází se kameny z čtyř a půl metru do čtverce 1 x 1 m. Pouze místo sta hodů je jich jen dvacet a místo osmdesáti zásahů se požaduje pouze šestnáct. To si Pavel s Míšou zkusí hned zítra. Bobřík záchrany, to je v podstatě první pomoc. Část věcí kluci znají, zbytek je naučí Vašek.

Bobřík plavec bude pro kluky hračka, šedesát metrů pro ně není žádná vzdálenost. Bobřík dobrých činů bude náročnější. Musí se jich splnit sto. Proto kluci začnou s jeho plněním hned zítra. Bobřík odvahy taky klukům problémy dělat nebude. Slabší to bude s bobříkem květin. Pavel zná asi pětadvacet květin, stromů a keřů. Takže ještě jednou tolik se jich bude muset naučit.

Dost náročný bude také bobřík Velkého mlčení. Vašek ho vymyslel na kategorie. Pavlovi už bylo deset, ale ještě mu není čtrnáct, takže bude muset mlčet dvanáct hodin. Vymyšlený bobřík je bobřík turistické zdatnosti. Požaduje ujít na výletech 200 km, z toho alespoň 100 km s oddílem. To taky nebude problém, jenom to bude možná trochu déle trvat. Bobřík zručnosti je desátým bobříkem. Kluci si budou muset rozmyslet, co budou vyrábět.

Bobřík síly vyžaduje od chlapců pět shybů. To ještě Pavel ani Míša nezkoušeli. Zkusí si to zítra venku. Náročný bude bobřík hladu. Ten je taky na kategorie. Pro kluky bude ale lehčí než bobřík mlčení. Nesmějí jíst dvanáct hodin. Pokud by dokázali nejíst rovnou šestnáct hodin, měli by splněnu vyšší věkovou kategorii, protože tohohle bobříka Vašek taky rozdělil do kategorií.

Nejtěžší bude bobřík ušlechtilosti. Ten zůstal v plném rozsahu podle Foglara, takže znamená už nikdy nemluvit sprostě, nelhat atd. Bobřík turistických dovedností sem také přidal Vašek navíc. Posledním patnáctým bobříkem je bobřík pracovitosti. Požaduje nasbírat 200 kg kovů nebo 100 kg papíru a odpracovat třicet brigádnických hodin. Sběr už kluci mají splněný a brigádnické hodiny z velké části taky.

Dalším bodem je prohlášení rodičů. To jim ještě bude muset Vašek vysvětlit. Čtvrtý a poslední bod je správný vztah k přírodě a ostatním členům oddílu.

Kluci se ještě podívali na podmínky dalších stupňů, zejména druhého. Tady se požaduje znalost dopravních předpisů, umět odhadovat vzdálenost, umět uzlovat, znát první pomoc, další výlety, plnění zájmového odznaku Mladý turista 1. stupně, splnění dalších tří bobříků, využívat oddílový oděv, splnit sto jarních kilometrů. Kluci si ještě prohlédli podmínky zájmového odznaku Mladý turista, které mají v zápisníčcích, které dostali.

Největším problémem bude sto jarních kilometrů, protože teď je podzim. Kluky tahle podmínka zdrží, protože ji budou moct začít plnit až v březnu.

Hned na nejbližší schůzce si kluci splnili bobříka síly a míření. Vašek vymyslel, že v rohu pingpongárny si udělají jedno šplhadlo. Tomu taky věnovali jedno odpoledne a tak hned příští týden začali plnit odznak zdatnosti. Tím si kluci splnili současně i bobříka mrštnosti a měli už splněny tři. Na další oddílové schůzce v klubovně se naučili mapové značky, zopakovali si pochodové a turistické značky a na družinové schůzce to doučili ty, kteří to nepochopili. To se týkalo hlavně práce s buzolou a zorientování mapy a pak taky orientace, kterou vysvětloval Vašek na následujícím výletě.

Vašek také vysvětlil, co je myšleno bodem prohlášení rodičů. Jedná se o to, že rodiče se zaváží ke spolupráci s oddílem. Nebudou teda kluky trestat tím, že by jim zakazovali chodit do oddílu, ale budou-li mít problémy, obrátí se na Vaška a ten je pomůže řešit za pomoci oddílu. Ostatně spolupráce s rodiči je třeba nutná i při vyhodnocování bobříka ušlechtilosti. Vašek rozdal klukům pro toto prohlášení nacyklostylované formuláře, které rodiče jenom podepíší. Když je Pavel s Míšou odevzdali, chyběla jim k splnění prvního stupně už jen jedna brigádnická hodina. Pomohli si sami a udělali družinovou brigádu na úklid domu.

Pavel s Míšou byli první, kdo se stali Ochránci přírody a oba se také usadili v čele bodování.Oba se teď snažili co nejrychleji splnit druhý stupeň a taky o to, aby všichni členové Poutníků splnili první stupeň, aby jejich družina byla nejlepší.

Na oddílové a družinové akce začali kluci nosit zelené košile. K nim v brzké době přibudou oddílové šátky, každá družina bude mít svoji barvu. Poutníci budou mít šátky modré, Robinzoni žluté, Kočovníci zelené a Lvíčata hnědé. Každá družina dostala za úkol si opatřit družinový praporek. V Poutnících se toho ujali Pavel s Míšou a vzali si to současně jako výrobek užitečného předmětu pro oddíl, takže si tím splní bobříka zručnosti. Zdeněk si vzal za úkol obroubení družinových šátků. Ty pro jednotlivé družiny nastříhá Vašek, kluci si je v družinách obroubí. Marek si vzal na starost výrobu kožených turbánků, kterými se budou šátky upevňovat, aby držely na krku. Rosťa s Lukášem si vzali na starost výrobu oddílového praporu. Takže z Poutníků už na bobříku zručnosti pracují všichni. Poutníci si také jako první založili družinovou nástěnku, o kterou se stará Zdeněk a družinovou kroniku, kterou si vzal na starost Míša, ale věrně mu s ní pomáhá Pavel.

Pavel s Míšou si splnili další bobříky. S oddílem šli plavat do bazénu, kde si skoro všichni, kdo tu byli, splnili bobříka plavání. Pavel s Míšou dodělali družinový praporek a měli tedy splněného bobříka zručnosti a dalším už šestým splněným bobříkem byl bobřík turistických dovedností. Pavel s Míšou postavili do pěti minut stan, předvedli, že umí složit stan. Že umí zorientovat mapu a pracovat s buzolou, to už prokázali při plnění prvního stupně, podobně jako orientaci v terénu bez buzoly a kompasu a znalost mapových, turistických a pochodových značek. Kluci prokázali, že se naučili odhadovat vzdálenost, umějí sedm uzlů, znají pět druhů ohňů a ochraňují přírodu.

Do konce listopadu prokázali i znalost dopravních předpisů pro chodce a cyklisty, znalost morseovky a první pomoci. K splnění druhého stupně teda Pavlovi a Míšovi už chybí jen dva celodenní výlety a jeden vícedenní výlet, který lze ale nahradit dvěma jednodenními a splnění odznaku sto jarních kilometrů.

Zárověň už ale měli splněno několik podmínek z třetího stupně, jako je stavba stanu ve dvojici do deseti minut, znalost deseti květin a stromů, veřejně prospěšná práce, zorganizování hry pro oddíl nebo družinu.

Vašek kluky ujistil, že druhý stupeň mohou získat do konce roku, protože v prosinci bude ještě jeden vícedenní výlet a dva jednodenní a sto jarních kilometrů jim podmínečně odpustí s tím, že si je splní hned na jaře. Navíc Vašek seznámil kluky s výkonnostní turistikou, která se dělá formou zápočtových cest. Dále jim řekl podmínky odznaku Turista ČSR.


Sdílet na Facebooku

Zpět


Provozuje a vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2002-15
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.

Dnes je úterý
16.04.2024